Bude dieťa naozaj postihnuté?

Rodičia sú zastrašení a je im automaticky navrhovaná interrupcia, keď sa zistí, že matka bola vystavená vo včasnom štádiu tehotenstva vplyvu liekov, chemikálii, ožiareniu a iným faktorom, ktoré MOHLI poškodiť plod. Je naozaj dôvod na obavy?

Pri rozhodovaní nás ovplyvňuje mnoho mýtov, ktoré sú zakorenené vo verejnej mienke a ktoré odsudzujú takéto dieťa na smrť:

PRVÝ MÝTUS: Rodičia sú zastrašení a je im automaticky navrhovaná interrupcia, keď sa zistí, že matka bola vystavená vo včasnom štádiu tehotenstva vplyvu liekov, chemikálii, ožiareniu a iným faktorom, ktoré MOHLI poškodiť plod.

Slovo MOHLI je zámerne zdôraznené, pretože vo väčšine prípadov k dokázateľnému poškodeniu ani nedôjde. Je rozumné, aby boli všetky takto ohrozené deti utratené, keď len určité percento z nich bude mať deformácie? Nie je to príliš ľahkovážny postoj k ľudskému životu, keď sa dieťa v lone zabije len tak pre istotu...? To sa týka aj infekcií matky počas tehotenstva, napríklad rubeolou, toxoplazmózou a cytomegalovirom. Ledva jedna z desiatich žien, ktorá dostane rubeolu počas tehotenstva, bude mať dieťa s vážnou fyzickou vadou. Znamená to, že 9 normálnych tehotenstiev ide k interrupcii kvôli jednému nenormálnemu. Odsúdi sa na smrť mnoho nevinných detí, len kvôli podozreniu na poškodenie. Čo sa týka poškodenia, ktoré spôsobuje kongenitálna rubeola, zistilo sa, že zo 16,9% detí, u ktorých sa vyvinuli poškodenia, keď mali ich matky v tehotenstve toto ochorenie: 50% trpelo poruchami sluchu - väčšinou napraviteľných pomocou slúchadiel, 50% malo srdcové vady - takmer všetky chirurgicky napraviteľné, 30% malo šedý zákal - často na jednej strane, a väčšina videla dobre, mentálna retardácia bola len u 1,5% - v porovnaní s 1% u nezasiahnutej populácie.

Ďalšie fakty

- Ak bola žena na RTG vyšetrení alebo užívala antibiotiká a nevedela, že je tehotná, je riziko poškodenia plodu minimálne.
- U tehotnej epileptičky, ktorá užíva lieky, je riziko postihnutia prenatálneho dieťaťa len 6-11%.
- Žena, ktorá ochorie na rubeolu v II-III.trimestri tehotenstva, má postihnuté dieťa len v 6-10%.

U zdravých tehotných žien sa rodia postihnuté deti v 2-3% prípadov. Rozdiel oproti predošlým tehotenstvám s rizikovými vplyvmi je teda veľmi malý…Začiatok