Prenatálne vyšetrenia

Má vôbec význam, aby žena podstupovala prenatálne vyšetrenia? Jediný význam by to malo, ak by sa dalo odhalené postihnuté dieťaťko liečiť alebo operovať už v maternici. Je to možné, ale táto tzv. fetálna medicína je ešte málo rozvinutá, lebo je nesmierne náročná. Preto 99% prenatálnych vyšetrení má jediný cieľ – odhaliť postihnuté dieťa, aby mu nebolo dovolené narodiť sa. Jediným zámerom prenatálnych vyšetrení je vyhľadávanie postihnutých detí, aby sme ich mohli zabiť. Je to doslova skrytá genocída, prenasledovanie a diskriminácia ľudí na základe ich postihnutia

pokračovať ďalej

Začiatok