Bude postihnuté dieťa nešťastné

Nie je žiaden dôkaz, že dieťa s vrodenými vadami by sa radšej nenarodilo. Práve naopak, zdá sa, že títo ľudia si vážia život, pretože u nich je výskyt samovrážd nižší, než u bežnej populácie. Dokázalo sa, že predpoklad, že postihnutí ľudia užívajú život menej než normálni, je falošný.

Čo sa týka mentálne postihnutého človeka, ten prežíva život a šťastie iným spôsobom ako my zdraví. Má svoj vlastný svet, do ktorého my nevidíme. Títo ľudia sú šťastní, keď ich milujeme a prijímame. Vedia vycítiť lásku a tá je pre nich v živote najdôležitejšia.

Bojíme sa, že dieťa bude nešťastné, ale nebojíme sa skôr o seba, že my ako rodičia budeme nešťastní? Nebojíme sa skôr toho, že sa budeme trápiť my - rodičia, a nie naše postihnuté dieťa? Skutočná láska dokáže priniesť obete pre druhého. Nežime pre svoje vlastné šťastie, ale urobme všetko pre šťastie nášho dieťaťa.
pokračovať ďalej

Začiatok