Má život postihnutého človeka zmysel?

Väčšina ľudí si myslí, že život postihnutého človeka nemá zmysel. Že je neužitočný pre spoločnosť, ktorá na neho len dopláca. Avšak mnohí telesne postihnutí sa dokážu uplatniť v živote a byť osožní spoločnosti. Postihnutí našej spoločnosti tvrdo nastoľujú otázku: „ Čo je to úspech? Čo je to prehra? Čo znamená uspieť v živote? V dnešnej dobe je úspech výlučne spojený so spoločenskou a materiálnou oblasťou.
pokračovať ďalej

Začiatok