Užitočné adresy

Kontakty na ľudí a organizácie pomáhajúce nenarodeným a telesne i mentálne postihnutým deťom, ktorí prešli tou istou cestou ako vy a teraz pomáhajú šíriť slovami i činmi radostnú správu o tom, že postihnutí ľudia sú pre nás darom.
pokračovať ďalej

Začiatok