Postihnutie nezlučiteľné so životom

Osobitnou situáciou je postihnutie dieťaťa také vážne, že zomrie krátko po pôrode alebo bude žiť len niekoľko dní. Vtedy sa môže zdať argument zabiť dieťa interrupciou ešte viac presvedčivý. Avšak naopak, je neopodstatnený. Dieťa bude možno žiť len pár hodín alebo dní. Narodí sa, rodičia ho prijmú, prejavia mu svoju lásku. Dieťa prirodzene zomrie, pochovajú ho a majú nádej, že raz sa s ním opäť stretnú v nebi. Dieťa žilo síce krátko, ale žilo. Ak by však matka podstúpila interrupciu, jej utrpenie je oveľa väčšie – zabila svoje vlastné dieťa, ktoré potrebovalo jej lásku a pomoc. Takto ju bude prenasledovať pocit viny až do konca života.
pokračovať ďalej

Začiatok