Bude dieťa naozaj postihnuté?

Rodičia sú zastrašení a je im automaticky navrhovaná interrupcia, keď sa zistí, že matka bola vystavená vo včasnom štádiu tehotenstva vplyvu liekov, chemikálii, ožiareniu a iným faktorom, ktoré MOHLI poškodiť plod. Je naozaj dôvod na obavy?
pokračovať ďalej

Začiatok