Nikdy nezabiť, vždy chrániť

NEZABIJEŠ! – na tomto zákone stojí ľudská civilizácia. Tento zákon musí byť do absolútnych dôsledkov rešpektovaný a všetko naše rozhodovanie sa musí odvíjať vždy od neho. Nech sú dôvody akokoľvek vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

Umelý potrat je – nezávisle od toho, ako je vykonaný – vedomým a priamym zabitím ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu jej života. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač.
pokračovať ďalej

Začiatok