Naučiť sa vidieť neviditeľné

Už Platón povedal: „Najkrajšie veci sú nehmotné a tie sú viditeľné len intelektom.“ A Saint Exupéry hovorí: „Iba srdcom vidíme podstatu“. Platí to osobitne pre naše vnímanie postihnutých. Hlbokým pohľadom srdca odhaľujeme za nepekným výzorom a postihnutím vnútornú krásu človeka. Musíme sa naučiť vidieť srdcom, naučiť sa vidieť v tomto človeku neviditeľné – jeho jedinečnú dušu.
pokračovať ďalej

Začiatok