Postihnutie nezlučiteľné so životom

Osobitnou situáciou je postihnutie dieťaťa také vážne, že zomrie krátko po pôrode alebo bude žiť len niekoľko dní. Vtedy sa môže zdať argument zabiť dieťa interrupciou ešte viac presvedčivý. Avšak naopak, je neopodstatnený. Dieťa bude možno žiť len pár hodín alebo dní. Narodí sa, rodičia ho prijmú, prejavia mu svoju lásku. Dieťa prirodzene zomrie, pochovajú ho a majú nádej, že raz sa s ním opäť stretnú v nebi. Dieťa žilo síce krátko, ale žilo. Ak by však matka podstúpila interrupciu, jej utrpenie je oveľa väčšie – zabila svoje vlastné dieťa, ktoré potrebovalo jej lásku a pomoc. Takto ju bude prenasledovať pocit viny až do konca života.

Dovolili sme nášmu postihnutému dieťaťu, aby sa narodilo. Nikdy to neoľutujeme...

V 16. týždni tehotenstva sa robia genetické testy. Vyšli mi veľmi zle, potvrdilo ich žiaľ i sonografické vyšetrenie. Na ňom sa ukázalo, že dieťatko trpí vývojovou chybou hlavičky, nezlučiteľnou so životom. Povedali mi, že dieťa žije len vďaka tomu, že je so mnou spojené pupočnou šnúrou, živím ho. No len čo sa narodí...Gynekológovia opakovane navrhovali interrupciu. Opakovane do 24.týždňa tehotenstva. Týždne plynuli. Až prišiel deň pôrodu. Filipko sa narodil so smrteľným postihnutím mozgu. Lekárka predpovedala, že možno v priebehu noci umrie. Túžila som ho aspoň vidieť. Filipko bol donosený, mal tri kilogramy, dýchal sám. Jediné, čo potreboval, bola vyhrievacia postieľka. Prešla noc i deň a Filipko stále žil. Prešiel týždeň, druhý a ja spolu s manželom som stále mohla hladkať, bozkávať a plakať nad našim chlapčekom. Pre lekárov i sestričky bolo prekvapením, že stále žil. Okrem toho bol veľmi vnímavý na zvuky i pri dotykoch telíčka sa začal usmievať. Netrpel žiadnymi bolesťami. Bol pokojný. Filipko zomrel. Napriek trpkosti a bolesti zo straty dieťatka, ktoré som celé mesiace v sebe cítila, napriek tomu ďakujeme Pánu Bohu, že nám doprial neuveriteľne dlhých päť týždňov, počas ktorých sme sa mohli tešiť z Filipka. Spolu s manželom dúfame, že teraz sa v nebi prihovára za nás a raz sa s ním zvítame.
Anna

Niekedy je postihnutie také vážne, že dieťa ho nemôže prežiť mimo tela matky. Klasický prípad je anencephalia – nevyvinutosť mozgu. Matka sa dostáva do neúnosného rozporu. Na to, aby donosila svoje dieťa, musí mať pozoruhodnú silu, pretože vie ako sa to všetko skončí. Maternica je miestom bezpečia a v tejto svätyni môže žiť malý drobček 9 mesiacov. Je to všetok život, ktorý dieťa bude mať. Máme právo skrátiť ho?

Agáta je ešte maličká v matkinom lone. V piatom mesiaci sa pri sonografii zistí, že dieťa nemá mozog. Nebude životaschopné. Lekár chce pomôcť rodičom zdrveným bolesťou a radí im: „ Môžete prísť ešte dnes večer do nemocnice na zákrok.“ Rodičia sa rozhodnú napriek veľkej bolesti, dieťa si ponechať. Je to ich dieťa, žije, potrebuje lásku. Až do narodenia zostane v nežnej kolíske – v tele svojej mamy. V nasledujúcich mesiacoch musia odolávať nátlaku okolia, ktoré považuje ich rozhodnutie za šialenstvo. Nájdu sa i takí, čo ich podporia. Agáta sa narodila v ôsmom mesiaci. Žila pol hodiny. Pokrstili ju v otcovom náručí. O niekoľko mesiacov rodičia povedali: „ Sme zarmútení, ale pokojní a vyrovnaní. Agáta žije pri svojom Otcovi v pokoji, aký na zemi nepoznáme. Svojim spôsobom je prítomná v našom každodennom živote i v živote celej zeme.“

Dôstojnosť života nezávisí od stupňa hendikepu. Nezávisí od počtu nervových zakončení alebo končatín. Nech je človek akokoľvek postihnutý, je stvorený na Boží obraz.

Začiatok