Užitočné adresy

Kontakty na ľudí a organizácie pomáhajúce nenarodeným a telesne i mentálne postihnutým deťom, ktorí prešli tou istou cestou ako vy a teraz pomáhajú šíriť slovami i činmi radostnú správu o tom, že postihnutí ľudia sú pre nás darom.

Kontakt na ľudí a organizácie pomáhajúce nenarodeným a telesne i mentálne postihnutým deťom:

Názov: Adresa: Telefón: Email:
Autistické centrum Andreas Galandova 7, 810 06 Bratislava 0907 323 338 andreas@andreas.sk
Cesta do života, o.z Líščie údolie 69, 841 05 Bratislava 4 02/654 127 54 kacerka@nextra.sk
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže Ťahanovské riadky 23, 040 01 055/ 632 49 41 detskyklub@yahoo.com
Klub cystickej fibrózy Lőfflerova 2, 040 01 Košice 055/ 633 80 31
0902 958 904
klubcf@klubcf.sk
Margarétka (občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny) Kolpašská 6, 969 01 Banská Štiavnica 0907 144 103 , 0902 460 678, 0949 715 114 argaretka@margaretka.sk
Nadácia pre pomoc ľudom s Rettovým syndrómom arková 760/3, 924 01 Galanta 031/780 26 74
0905 894 305
rettsyndrome@stonline.sk
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi Tureň č.300, 903 01 Senec 1 02/ 45 91 81 88
0907 151 278
nezabudkaturen@nextra.sk
Organizácia ŤTP a vozíčkarov v SR Ľ.Okánika 6A, 949 01 Nitra 1 037/ 733 51 00
0905 898 943
vfranko@centrum.sk
OZ Umenie pomoci Mamateyova 10, 851 04 Bratislava 5 2/ 654 290 09
0905 613 667
anna.surovcova@chello.sk
Spoločnosť Downovho syndrómu v SR UPKM Limbova 14, 833 01 Bratislava 3 0907 887 077 lezo@softip.sk
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Nám. 1 mája č. 1, P. O. Box 89, Bratislava1 0915 703 709 sposa@changenet.sk
Spoločnosť pre pomoc paraplegikom Záporožská 12, 851 01 Bratislava 5 02/ 63 83 86 74 studena@sjc.sk
Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Švabinského 7, 851 01 Bratislava 5 02/ 63 81 49 87 (68)
0905 709 557
zpmpvsr@changenet.sk

Webové stránky:

www.forumzivota.sk
www.zachranmezivoty.sk
www.radost.sk
www.koliesko.szm.sk

0800 12 00 24 – bezplatná linka pomoci 24 hodín denne
Začiatok